Trang chủ Bất động sản 2 thành viên Ban kiểm soát FLC xin từ nhiệm

2 thành viên Ban kiểm soát FLC xin từ nhiệm

Tác giả Auto Post

Mới đây, Tập đoàn FLC đã công bố thông tin về việc nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Chí Cương và Bà Phan Thị Bích Phượng vì lý do cá nhân.

Theo đó, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn FLC thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Chí Cương và Bà Phan Thị Bích Phượng tại cuộc họp gần nhất.

Như vậy, nếu đơn từ nhiệm được ĐHĐCĐ chấp thuận, Ban Kiểm soát của FLC chỉ còn một thành viên là ông Nguyễn Đăng Vụ.

Cách đây không lâu, FLC cũng đã gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm nay chậm nhất tới ngày 30/6/2022. Đồng thời, Tập đoàn này ban hành Nghị quyết về việc hủy danh sách cổ đông lập ngày 23/3 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

https://cafebiz.vn/2-thanh-vien-ban-kiem-soat-flc-xin-tu-nhiem-20220415105725504.chnPV


Theo Nhịp Sống Kinh Tế

Nguồn tin: Cafebiz.vn

Đánh giá post

You may also like

Để lại một bình luận