Trang chủKinh tế42 doanh nghiệp nước ngoài đã nộp hơn 3.444 tỷ đồng tiền thuế tại Việt Nam