Trang chủ Đầu tư Chi gần 100 tỷ để thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển

Chi gần 100 tỷ để thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển

Tác giả admin

Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chi gần 100 tỷ đồng trong 4 năm để hiện thực hóa các mục tiêu trong Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định số 3663/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc xác định phát triển CNHT gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời tập trung huy động các thành phần kinh tế tham gia phát triển CNHT, trọng tâm là thành phần kinh tế ngoài nhà nước.

Chương trình nhấn mạnh việc phát triển CNHT trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của tỉnh Vĩnh Phúc và khai thác được các cơ hội trong bối cảnh hội nhập để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu của nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong và ngoài nước, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

tm-img-alt
Vĩnh Phúc mong muốn thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển vượt bậc.

Mục tiêu đề ra đến năm 2025, CNHT của tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một mắt xích cung cấp sản phẩn CNHT có hàm lượng giá trị cao trong dây chuyền sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế, tiến tới đẩy mạnh xuất khẩu.

Với những giải pháp được nêu, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025, lĩnh vực linh kiện phụ tùng sẽ có trên 50 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện phát triển trở thành nhà cung cấp cấp 1, cấp 2 cho các hãng sản xuất sản phẩm ô tô, xe máy, điện, điện tử hoàn chỉnh và cung ứng một phần cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn hoặc xuất khẩu;

Đến năm 2025, Vĩnh Phúc có 10 doanh nghiệp trong nước sản xuất sản phẩm CNHT có thể tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn kinh tế lớn, sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia được vào thị trường xuất khẩu.

Chương trình có tổng kinh phí là 94,723 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách nhà nước là xấp xỉ 66,103 tỷ đồng và từ nguồn khác (nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân,…) là 28,620 tỷ đồng, phân bổ trong 4 năm 2022-2025. Sở Công Thương là cơ quan thường trực, đầu mỗi tổ chức triển khai thực hiện của tỉnh Vĩnh Phúc về chương trình này.

Chương trình phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra đời phù hợp với yêu cầu, định hướng phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp của cả nước.

Trong đó, Vĩnh Phúc sẽ thu hút đầu tư và phát triển một số sản phẩm công nghệ vật liệu, bộ điều khiển, thiết kế vi mạch phục vụ cho lĩnh vực điện tử; các chất hoạt động bề mặt, chất phụ gia, lĩnh lực thiết bị chuyên dụng, phần mềm và dịch vụ phục vụ công nghiệp công nghệ cao.Nguồn tin: Dautuvakinhdoanh.vn

Đánh giá post

You may also like

Để lại một bình luận