Trang chủ Đầu tư Đặt mục tiêu có 1 triệu căn nhà cho công nhân, người thu nhập thấp

Đặt mục tiêu có 1 triệu căn nhà cho công nhân, người thu nhập thấp

Tác giả admin

Thứ ba, 04/01/2022 10:03 (GMT+7)

Mới đây, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu 1 triệu căn nhà cho công nhân, người lao động trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với tổng nguồn vốn dành cho nhà ở xã hội, nhà tái định cư khoảng 21.050 tỷ đồng.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Được biết, tỉnh Bình Dương vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 31,5 m2/người, trong đó, khu vực đô thị là 32,5 m2/người, khu vực nông thôn là 26,6 m2/người.

Tổng diện tích sàn xây dựng tăng thêm của nhà ở thương mại và nhà dân tự xây trên toàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 25,3 triệu m2 (9,7 triệu m2 sàn thương mạ; 11,5 triệu m2 sàn nhà dân tự xây và 4,10 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư).

Đặc biệt, Bình Dương cũng phấn đấu phát triển 1 triệu căn nhà ở cho công nhân, người lao động trong giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo UBND tỉnh này, đây là mục tiêu rất quan trọng, đòi hỏi phải có nguồn lực lớn, một hệ thống các giải pháp mang tính tổng thể, toàn diện, có lộ trình thực hiện cụ thể.

Theo đó, việc xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội cho giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Về quỹ đất ở, trong giai đoạn 2021 – 2025, dự kiến diện tích đất ở tăng thêm 1.600 ha. Trong đó, quỹ đất dành để xây dựng các dự án nhà ở thương mại khoảng 613 ha; xây dựng nhà dân tự xây khoảng 728 ha; việc phát triển các dự án nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội hơn 259 ha.

Như vậy nhu cầu đất ở cần thiết để xây dựng nhà ở trong giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 1.600 ha (trung bình khoảng 320 ha/năm).

Được biết, nguồn vốn để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương khoảng 130.000 tỷ đồng. Bao gồm: vốn dự kiến dành cho nhà ở thương mại vào khoảng 49.800 tỷ đồng, bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng,… Vốn dự kiến dành cho nhà dân tự xây vào khoảng 59.150 tỷ đồng do người dân tự xây dựng từ nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình.

Vốn dành cho nhà ở xã hội, nhà tái định cư vào khoảng 21.050 tỷ đồng, từ nguồn thu thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với quỹ đất 20% nhà ở xã hội, nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, nguồn vốn vay từ quỹ phát triển nhà ở của tỉnh, các tổ chức tín dụng thương mại và Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.Nguồn tin: Dautuvakinhdoanh.vn

Đánh giá post

You may also like

Để lại một bình luận