Trang chủ Bất động sản Đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đất đai vẫn “nóng” trong 3 tháng đầu năm

Đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đất đai vẫn “nóng” trong 3 tháng đầu năm

Tác giả Auto Post

Theo đó, trong quý 1/2022, nội dung khiếu nại tố cáo chủ yếu tập trung về công tác quy hoạch, thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án, khiếu nại quyết định xử phạt hành chính; khiếu nại liên quan việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và tố cáo về trách nhiệm quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức trên các lĩnh vực.

Trong quý 1/2022, tổng số đơn phải xử lý là 8.685 đơn, cấp Thành phố xử lý 960 đơn (687 đơn khiếu nại, 341 đơn tố cáo); cấp sở, ngành xử lý 1.365 đơn (283 đơn khiếu nại, 108 đơn tố cáo, 695 đơn phản ánh, kiến nghị); cấp quận, huyện và Tp.Thủ Đức xử lý 3.583 đơn (234 khiếu nại, 68 đơn tố cáo, 3.281 đơn phản ánh, kiến nghị); cấp phường, xã, thị trấn xử lý 848 đơn (13 đơn khiếu nại, 6 đơn tố cáo, 829 đơn phản ánh, kiến nghị).

Về công tác tiếp công dân, Tp.HCM tổ chức tiếp 4.315 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, gồm tiếp thường xuyên 3.208 lượt; Thủ trưởng tiếp 1.107 lượt, nội dung chủ yếu khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai.

Theo UBND Tp.HCM, nguyên nhân việc thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ, tái định cư tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong khi dự án kéo dài và có những bất cập nhất định trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trước đây nên chưa đảm bảo thật sự việc bồi thường phù hợp tại thời điểm thu hồi đất trên thực tế. Việc giải quyết phản ánh, khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời, chưa đảm bảo đúng thời hạn luật định đã làm phát sinh đơn thư phản ánh, tố cáo.

Qua các buổi duyệt nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022, UBND Tp.HCM đã chỉ đạo cụ thể những nội dung cần chú trọng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cũng như không phát sinh các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, nhất là các địa bàn đã và đang phát sinh nhiều dự án.

https://cafef.vn/don-khieu-nai-to-cao-lien-quan-dat-dai-van-nong-trong-3-thang-dau-nam-20220330100718018.chnTheo Bảo Anh

Nguồn tin: Cafebiz.vn

Đánh giá post

You may also like

Để lại một bình luận