Trang chủThị trườngDược Vietpharma bị xử phạt và tiêu huỷ lô mỹ phẩm không an toàn