Hà Tĩnh : Khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

by Admin

(THPL) – Sáng ngày (15/12) HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, xác định giải pháp chủ yếu trong năm 2022; xem xét nhiều nội dung quan trọng mang tính quyết định tới sự phát triển của Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025.

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII . Ảnh: TH

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu KT-XH, QP-AN; đầu tư công, thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2022; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024.

Tình hình thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2021; kế hoạch biên chế năm 2022; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm… Xem xét việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

Đánh giá hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan và nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021.

Ông Hoàng Trung Dũng Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại kỳ họp . Ảnh: TH

Xem xét và quyết định một số nội dung chuyên đề về: Điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022-2025; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh NTM; chính sách tạo nguồn lực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022-2025; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025; quy định một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực phát triển TX Hồng Lĩnh; quy định một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Thông qua chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025; quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn trực tiếp đối với 4 lĩnh vực: đầu tư, lao động, nông nghiệp, nội vụ và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày (15 và 16/12) tại Hội trường tầng 1, UBND tỉnh.Trong thời gian diễn ra kỳ họp HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị, đề nghị liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng: 02393.853.032 hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ email của Tổ Thư ký kỳ họp: [email protected].

Phan Châu – Thanh Huyền

Tin tức liên quan