Trang chủThị trườngHoà Bình: Lần đầu xuất khẩu lô bưởi Diễn sang thị trường Anh