Trang chủ Thị trường Lần đầu giảm thuế môi trường, giá xăng giảm hơn 1,000 đồng/lít

Lần đầu giảm thuế môi trường, giá xăng giảm hơn 1,000 đồng/lít

Tác giả Auto Post

Lần đầu giảm thuế môi trường, giá xăng giảm hơn 1,000 đồng/lít

Sau khi đã thực hiện việc giảm thuế môi trường, từ 0h ngày 1/4, mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 1,021 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 1,039 đồng/lít.
Giá xăng giảm khi thực hiện giảm thuế môi trường

Kỳ điều hành lần này, theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15, thuế bảo vệ môi trường đã được UBTVQH cho phép giảm từ 700-2,000 đồng/lít/kg (tùy loại, trong đó xăng E5RON92 giảm 1.900 đồng/lít, xăng RON95 giảm 2,000 đồng/lít, dầu diesel và dầu mazut giảm 1.000 đồng/lít/kg, dầu hỏa giảm 700 đồng/lít) nhưng do giá xăng dầu thế giới, nhất là giá các loại dầu có mức tăng cao nên Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã phải sử dụng kết hợp công cụ Quỹ BOG xăng dầu ở mức hợp lý (điều chỉnh mức trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu) để giảm giá xăng và hạn chế mức tăng của giá dầu so với mức tăng của giá thế giới.

Thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định:

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng E5RON92 ở mức 250 đồng/lít và RON95 ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut không trích lập.

Chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu: Thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu hỏa ở mức 500 đồng/lít (kỳ trước không chi) và không chi Quỹ BOG xăng dầu đối các mặt hàng xăng dầu khác.

Sau khi thực hiện điều chỉnh mức trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 27,309 đồng/lít (giảm 1,021 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 866 đồng/lít, nếu thuế môi trường không giảm 1,900 đồng/lít thì giá sẽ tăng là 1,069 đồng/lít và giá bán sẽ là 29,399 đồng/lít.

Xăng RON95-III: không cao hơn 28,153 đồng/lít (giảm 1,039 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu thuế môi trường không giảm 2,000 đồng/lít thì giá sẽ tăng là 1,161 đồng/lít và giá bán sẽ là 30,353 đồng/lít.

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 25,080 đồng/lít (tăng 1,447 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu thuế môi trường không giảm 1,000 đồng/lít thì giá sẽ tăng là 2,547 đồng/lít và giá bán sẽ là 26,180 đồng/lít;

Dầu hỏa: không cao hơn 23,764 đồng/lít (tăng 1,519 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 20,929 đồng/kg (tăng 506 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành)

Thời gian thực hiện trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cũng như giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2022.

Nhật Quang

FILINguồn tin: Vietstock.vn

Đánh giá post

You may also like

Để lại một bình luận