Nội dung đính chính

by Admin

(TH&PL) – Trên Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật số ra ngày 07/12/2021 có đăng bài ” Hàng loạt sai phạm liên quan đến dự án 2 của EVN và câu chuyện ‘Con voi chui qua lỗ kim'” ? Có những nội dung, thông tin như: “ Với phần trả lời về cách áp dụng pháp luật đấu thầu của Cục Quản lý đấu thầu, không rõ ông vô tình hay cố ý trao quyền phán quyết gian lận hay không gian lận trong hoạt động đấu thầu một cách tuyệt đối. Bên mời thầu, tổ chuyên gia và phản bác toàn bộ nội dung văn bản số: 9548/BKHĐT-QLĐT.”; “Việc áp dụng pháp luật về đấu thầu đối với EVN và đối với các nhà thầu là hoàn toàn khác nhau hay là việc áp dụng pháp luật về đấu thầu khác gói thầu, khác chủ đầu tư, khác bên mời thầu?Có cùng một tình huống đấu thầu?Hay câu trả lời tại Văn bản số 1886/PLĐT-CS là cách mà Cục Quản lý đấu thầu bằng mọi cách bao biện cho sai sót tại hai gói thầu nêu trên trên?”, số ra ngày 12/12/2021, trong Bài viết: “Tiếp tục câu chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” tại hai gói thầu EPC quốc tế tại Dự án Phát điện của EVN QLĐT 2” viết: “Văn bản số: 1886/QLDT-CS Câu trả lời không thể rõ ràng hơn. được CĐT ký ngày 03/12/2021 và văn bản trả lời này đã phủ nhận toàn bộ văn bản số: 9548/BKHĐT-QLĐT do chính CQĐT ký ngày 20/11/2017 đối với nhà thầu nộp báo cáo tài chính. Kiểm toán viên chính tham gia đấu thầu có số liệu khác với báo cáo tài chính thuế địa phương.”

Do trong quá trình thu thập thông tin cũng như đăng tải, Ban biên tập chưa kiểm tra kỹ nội dung do Cục Quản lý đấu thầu hướng dẫn theo truy vấn chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN. Nay, Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật xin gỡ bỏ nội dung trên khỏi 02 bài báo đăng ngày 07/12/2021 và ngày 12/12/2021; Đồng thời, Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật đã chỉnh sửa thông tin trong bài cho phù hợp.

Ban Biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật xin chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả.

BBT

Tin tức liên quan