Trang chủKinh tếNăm 2023, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm