Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO sắp tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

by Admin

(THPL) – Ngày 27/12 tới đây, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (mã chứng khoán ISH – UPCoM) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2022.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại TP.HCM. HCM cho biết, ngày 27/12 tới đây CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận. 800 đồng. Thời hạn thanh toán 15/2/2022. Như vậy, với 45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện Srok Phu Miêng sẽ chi khoảng 36 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Ảnh minh họa.

Hiện tại, 2 cổ đông lớn nhất tại ISH là Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) sở hữu 22,95 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51% và Công ty TNHH Năng lượng REE sở hữu hơn 15,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 34,3% sẽ nhận lần lượt 27,54 tỷ đồng và 18,52 tỷ đồng cổ tức từ ISH.

Về hoạt động kinh doanh, quý III năm nay ISH đạt hơn 91 tỷ đồng doanh thu, nâng tổng doanh thu 9 tháng đầu năm lên 191 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Nhờ tiết giảm chi phí nên lợi nhuận sau thuế đạt hơn 85 tỷ đồng, tăng 42,5% so với mức lãi gần 60 tỷ đồng 9 tháng đầu năm ngoái. Tính đến ngày 30/9/2022, Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng còn 134 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Năm 2022, Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng đặt mục tiêu doanh thu gần 196 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 62 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý II, công ty gần như hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và vượt 37% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

PV

Tin tức liên quan