Nam A Bank kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026)

by Admin

(THPL) – Sáng ngày 09/12/2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Nam A Bank đã được tổ chức tại Khách sạn Dalat Palace, 02 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các cơ quan báo, đài và các cổ đông đại diện cho gần 99% cổ phần có quyền biểu quyết của Nam A Bank, Đại hội đã được triệu tập để kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị Nam A Bank. và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2021-2026). Sau khi nghe báo cáo nhiệm kỳ của HĐQT và BKS đương nhiệm, các cổ đông đã đánh giá cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2016 – 2021). ) và đề nghị HĐQT, BKS nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) tiếp tục điều hành, quản lý hoạt động SXKD theo hướng an toàn – bền vững – hiệu quả.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Nam A Bank năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã bầu 06 nhân sự tham gia HĐQT và 03 nhân sự tham gia BKS Nam A Bank nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) với tỷ lệ biểu quyết rất cao sau khi các ứng viên này được thẩm định và thông qua. từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Phan Đình Tân thay mặt HĐQT nhiệm kỳtặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐQT Trần Ngô Phúc Vũ.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ được bầu làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank với số phiếu cao nhất (119%), các thành viên khác cũng nhận số phiếu rất cao. Kết quả này không chỉ thể hiện sự đồng thuận cao về ý chí của các cổ đông Nam A Bank mà còn thể hiện sự ủng hộ của cơ quan quản lý nhà nước các cấp đối với định hướng phát triển của Nam A Bank trong thời gian qua. tiếp theo.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ có gần 30 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính, ngân hàng uy tín tại Việt Nam. Tại Nam A Bank, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Thường trực từ năm 2019, trước đó ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc và có nhiều đóng góp thiết thực, kịp thời cho sự phát triển bền vững của Nam A Bank. Ngân hàng, nhất là trong thời gian gần đây, hệ thống ngân hàng phải đối mặt với nhiều thách thức từ thị trường, tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh Covid-19… Đây cũng là minh chứng cho việc quản lý, điều hành đúng định hướng, mang lại hiệu quả được HĐQT và Ban Điều hành Nam A Bank triển khai nhất quán, kịp thời trong giai đoạn vừa qua.

Ghi nhận những đóng góp của ông cho ngành tài chính ngân hàng nói riêng và cộng đồng, xã hội nói chung, năm 2022, ông Trần Ngô Phúc Vũ vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III và nhận Bằng khen Doanh nhân. Phần thưởng. Excellence in Asia – Hạng mục Master Entrepreneur do Hội đồng đánh giá quốc tế của Enterprise Asia bình chọn.

Thay mặt HĐQT, BKS nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026), ông Trần Ngô Phúc Vũ – Chủ tịch HĐQT Nam A Bank cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp cũng như các cổ đông. Ông cũng khẳng định sẽ cùng các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới triển khai hoạt động kinh doanh tại Nam A Bank theo định hướng xây dựng nền kinh tế xanh – nền kinh tế số của Chính phủ.

Việc kiện toàn công tác nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới là bước ngoặt báo hiệu thời kỳ phát triển thịnh vượng của thương hiệu Nam A Bank. Với nghiệp vụ vững vàng, am hiểu thị trường và đạo đức nghề nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) cam kết đưa thương hiệu Nam A Bank xứng tầm với vị thế của một ngân hàng thương mại. bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Huy Quang

Tin tức liên quan